tel. 01-364-73-10

Napoteni delavci

Naši strokovnjaki za področje mednarodnih napotitev vam  svetujejo v zvezi z napotitvami vaših delavcev v tujino, ki vključuje koordinacijo vseh aktivnosti, potrebnih za začetek dela vaših zaposlenih v tujini.

Obrazložimo vam vsebino potrebne dokumentacije in pripravimo predloge obrazcev, ki ste jih dolžni predložiti tujim organom za prijavo začetka dela oziroma za pridobitev delovnega dovoljenja.

Svetujemo vam glede izpolnjevanja vlog  in koordiniramo postopke ter po želji naročnika sodelujemo pri predaji dokumentacije uradnim organom.
Po želji naročnika svetujemo oziroma pripravimo podatke za obračun plač, ki jih je delodajalec dolžan izplačati  zaradi zagotavljanja minimalnih pravic delavcem, ki jih napotujejo podjetja na delo na območje druge države članice v okviru čezmejnega opravljanja storitev.

Napoteni delavci – pridobitev delovnega dovoljenja:

Naši strokovnjaki za področje mednarodnih napotitev vam  svetujejo v zvezi z napotitvami vaših delavcev v tujino, ki vključuje koordinacijo vseh aktivnosti, potrebnih za začetek dela vaših zaposlenih v tujini.
Obrazložimo vam vsebino potrebne dokumentacije in pripravimo predloge obrazcev, ki ste jih dolžni predložiti tujim organom za prijavo začetka dela oziroma za pridobitev delovnega dovoljenja.
Svetujemo vam glede izpolnjevanja vlog  in koordiniramo postopke ter po želji naročnika sodelujemo pri predaji dokumentacije uradnim organom.
Delavcem, ki so napoteni na delo na območje države članice morajo biti namreč, ne glede na to da njihovo delovno razmerje ureja pravo druge države, zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni z nacionalnimi predpisi ali s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, kjer se delo opravlja.
Zagotavljanje minimalnih pravic delavcem, ki jih napotujejo podjetja na delo na območje druge države članice v okviru čezmejnega opravljanja storitev ureja Direktiva o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev.

Napoteni delavec:

Direktiva se uporablja za podjetja, ki:

Direktiva se nanaša na naslednje pogoje dela in zaposlitve:

Kaj naredimo pred vstopom na tuji trg?

V nadaljevanju je nekaj primerov informacij, ki jih mora podjetje pridobiti pred oblikovanjem strategije za vstop na tuji trg:

• trenutna velikost trga (vrednost in / ali količini), vključno s prihodnjimi trendi.
• dostopnost do dobaviteljev na trgu
• uvozne dajatve, kvote
• druga ustrezna zakonodaja;
• jezikovni vidik
• stroški distribucije
• konkurenca (prednosti in slabosti, tržni deleži, trženje in strategij oblikovanja cen)
• potencialni kupci
• sprejemljivost izdelka